POSZUKIWANIA MIEJSCA SPOCZYNKU "HUBALA" W KOŚCIELE ŚW. IDZIEGO W INOWŁODZU

Dziś kontynuowaliśmy poszukiwania miejsca spoczynku dowódcy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który poległ pod Anielinem 30 kwietnia 1940 roku.

Jego miejsce pochówku wciąż nie zostało ustalone, choć badania prowadzone przez Stowarzyszenie „Wizna 1939” coraz bardziej uprawdopodobniają tezę, że „Hubal” został pochowany w kościele św. Idziego w Inowłodzu. Dzisiejsze badania to kolejny krok przybliżający nas do wyjaśnienia tej tajemnicy.

W kwietniu 2022 r. ukazała się książka Dariusza Szymanowskiego pt. „Tu spoczywa Hubal” (wyd. Stowarzyszenie "Wizna 1939"), w której autor – na podstawie wieloletnich badań – postawił śmiałą tezę, że miejsce spoczynku Hubala znajduje się w kościele św. Idziego w Inowłodzu – w krypcie kościelnej. Kilka miesięcy później zostały przeprowadzone wstępne oględziny miejsca, podczas których natrafiono w ścianie kościoła (w kanale wentylacyjnym) na szczątki ludzkie, które zostały poddane badaniom.

Wynik tych badań okazał się jednak negatywny, w związku z czym przystąpiono do głównego etapu – poszukiwania krypty (krypt) w kościele. Jako że autor typował lokalizację krypty w części kościoła pod chórem, zakres badań ograniczono tylko do tego miejsca.

Na podstawie pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zgody proboszcza Parafii św. Michała Archanioła w Inowłodzu, dziś pod chórem kościoła przeprowadzono nieinwazyjne (georadarowe) badania archeologiczne. Nadzór nad nimi sprawował archeolog Ryszard Cędrowski, zaś pomiary georadarowe wykonała firma „Geofizyka”.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów georadarem, w obszarze poszukiwań zlokalizowano dwie krypty.

[Zobacz film: CO KRYJĄ KRYPTY W KOŚCIELE W INOWŁODZU?]

Dzisiejsze wyniki badań zostaną teraz opracowane i przekazane w formie sprawozdania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

W związku z tym, że zgodnie z przewidywaniami, potwierdziło się, że pod chórem kościoła zlokalizowana jest krypta, w kolejnym etapie będziemy się starać o uzyskanie pozwoleń na prace inwazyjne w jej obrębie.

Jednocześnie dziękujemy Ks. Proboszczowi Arturowi Szczepanikowi za wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i okazane nam zaufanie oraz Panu Markowi Stępniowi za pomoc przy pracach.