PODZIĘKOWANIA

Zarząd Stowarzyszenia Wizna 1939" składa gorące podziękowania:

29-05-2009

Panu Wiktorowi Tyszko - właścielowi firmy "Epitafium" z Łomży oraz Panu Zygmuntowi Puławskiemu - właścicielowi firmy "Libra Print" z Łomży za wsparcie finansowe i wszelką udzieloną pomoc przy pracach związanych z wykonaniem tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom Wizny - uczestnikom walk pod Monte Cassino.

25-05-2009

Rodzinie Domuratów z USA, Rodzinie Troksów z Łomży, Rodzinie Karpińskich i Sawickich z Wizny, Rodzinie Szymanowskich i Jagodzińskich z Wizny oraz Rodzinie Mielnickich z Wołomina, za ufundowanie tablicy pamiątkowej ku czci mieszkańców Wizny - żołnierzy II Korpusu Polskiego, w 65 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonano w dniu 24 maja 2009r. w kościele św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.

20.04.09

Pani Anie Marii Mielnicki i Panu Osvaldo Mielnicki z Argentyny za ofiarowanie na rzecz powstającego Muzeum w Wiźnie pamiątek z okresu II wojny światowej, po swoim ojcu Konstantym Mielnickim pochodzącym z Wizny.

20.04.09

Panu Zenonowi Ościsłowskiemu, właścicielowi Zajazdu Kasztelan Wiski w Wiźnie, za przyjęcie szwedzkiej grupy heavy metalowej Sabaton oraz za umożliwienie zorganizowania konferencji prasowej z udziałem zespołu w Zajeździe Kasztelan Wiski w dniu 23 października 2008r.