O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 20.05.2008 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w Rejestrze Stowarzyszeń
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000306382

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest upamiętnienie historii Polski i Polaków w okresie II wojny światowej, okresie poprzedzającym wybuch wojny i okresie powojennym oraz upamiętnienie udziału żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kampanii wrześniowej 1939r. Stowarzyszenie ma na celu rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz krzewienie postaw patriotycznych.

Szczególnym celem Stowarzyszenie jest podtrzymywanie oraz pielęgnowanie pamięci o bohaterskiej obronie odcinka "Wizna" w okresie 7-10.IX.1939 r. przez żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa.

Zarząd Stowarzyszenia "Wizna 1939":
Prezes - Dariusz Szymanowski
Wiceprezes - Marcin Sochoń
Członek Zarządu - Andrzej Gwardjak
Członek Zarządu - Piotr Gnich
Członek Zarządu - Rafał Beda
Członek Zarządu - Piotr Karsznia

Siedziba Stowarzyszenia i adres korespondencyjny:
05-200 Wołomin, ul. Kościelna 15A

Nr konta bankowego Stowarzyszenia "Wizna 1939":
PKO B.P. ODDZIAŁ 2 W WOŁOMINIE
62 1020 1042 0000 8802 0547 7635