Wystawa bannerowa p.t. "BITWA POD WIZNĄ", zdjęcia pochodzą z archiwum Stowarzyszenia "Wizna 1939"; wrzesień 2009r.

Zobacz zdjęcia:

Wystawa bannerowa p.t. "KORPUS OCHRONY POGRANICZA", zdjęcia pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych; wrzesień 2009r.

Zobacz zdjęcia:

Wystawa bannerowa p.t. "POLSKI WRZESIEŃ", autorem zdjęć ze współczesnych rekonsktrukcji historycznych jest fotogr. Andrzej Pasieka; wrzesień 2009r.

Zobacz zdjęcia:

Wystawa pamiątek i fotografii p.t. "BO WOLNOŚĆ KRZYŻAMI SIĘ MIERZY ..." Mieszkańcy Wizny w Bitwie pod Monte Cassino, maj 2009r.

Zobacz zdjęcia:

Wystawa banerowa p.t. "WIZNA I OKOLICE W POCZĄTKACH WOJNY", wrzesień 2008 r.

Zobacz zdjęcia: