POLSKI ŻOŁNIERZ Z 1920 R. ODNALEZIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE „WIZNA 1939”

W sobotę 20 marca br. członkowie Stowarzyszenia „Wizna 1939” odnaleźli i ekshumowali w miejscowości Guty-Bujno (gmina Ostrów Mazowiecka) szczątki polskiego żołnierza z 1920 roku.

Czytaj więcej...

BY NIE ZAPOMNIEĆ. OSSÓW 1920

Szanowni Państwo,
oddajemy do Państwa rąk kolejną publikację wydaną przez Stowarzyszenie „Wizna 1939” autorstwa Dariusza Szymanowskiego pt. „By nie zapomnieć. Ossów 1920”. Ta książka to swoisty hołd złożony bohaterom 1920 r., młodym ochotnikom, którzy w połowie sierpnia 1920 r. nie zawahali się stanąć do walki z hordami bolszewików nacierających na Warszawę.

Czytaj więcej...

BRONIMY POLA BITWY POD BYCZYNĄ! STOWARZYSZENIE STRONĄ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PRZED RDOŚ

Zbliża się 433 rocznica bitwy pod Byczyną (24 I 1588 r.), wielkiego triumfu wojsk hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego nad armią Maksymiliana III Habsburga. O bitwie i o naszych działaniach pisaliśmy w lipcu 2019 r. na naszej stronie:

http://www.wizna1939.eu/index.php/137-wspolnie-walczymy-o-pole-bitwy-pod-byczyna

Czytaj więcej...

ATAK ŻYDOWSKIEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ NA STOWARZYSZENIE „WIZNA 1939” ODPARŁY SĄD I PROKURATURA. CO DALEJ ZE SPRAWĄ?

Jak Państwo pamiętają, reprezentujący Żydowską Komisję Śledczą
łódzki adwokat Wiktor Celler wytoczył niedawno przeciwko naszej organizacji najcięższe zarzuty. Zostaliśmy oskarżeni o „znieważenie zwłok ludzkich i miejsca pochówku, obrazę uczuć religijnych”, a nawet „o dyskryminację z powodu przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej”. W akcie oskarżenia zostaliśmy nazwani „lokalnym, wiejskim towarzystwem historycznym”, które zlekceważyło zastrzeżenia Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha; przy tym treść naszej odpowiedzi z dnia 7 listopada na pismo Komisji rabinicznej do spraw cmentarzy uznano za pogardę dla norm żydowskiego prawa religijnego.

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA „WIZNA 1939”. APEL DO WOJEWODY PODLASKIEGO

W związku ze skierowaniem do prokuratury i sądu przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nieuzasadnionych, krzywdzących i szkalujących oskarżeń wobec członków Stowarzyszenia „Wizna 1939”, a także reprezentującego organizację Dariusza Szymanowskiego, o rzekomym prowadzeniu w dniu 12 października 2019 r. w Wiźnie poszukiwań zabytków [podczas których natrafiono na szczątki ludzkie, prawdopodobnie miejscowych Żydów, zamordowanych w czerwcu 1941 r. przez Niemców], wbrew warunkom wydanego pozwolenia, tj. o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 109a ustawy o ochronie zabytków […], zwracamy się do  Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego o zwolnienie z pracy w trybie dyscyplinarnym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Małgorzatę Dajnowicz oraz jej zastępcę Małgorzatę Kierzkowską.

Czytaj więcej...