WIZNA W OKRESIE WOJNY

 

Muzeum Wizny

Muzeum (pod roboczą nazwą "Muzeum Wizny") to miejsce, w którym chcielibyśmy zebrać i zaprezentować pamiątki i eksponaty związane z historią Wizny z okresu II wojny światowej. Za główne tematy ściśle związane z tym okresem, które koniecznie powinny znaleźć swoje miejsce w muzeum uważamy:

bitwa pod Wizną, jako polskie Termopile - historia bohaterskiej obrony odcinka "Wizna" przez żołnierzy SGO "Narew" pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa,
życie mieszkańców Wizny podczas 2-ch okupacji niemieckich a także w czasie okupacji sowieckiej,
deportacje mieszkańców Wizny do Kazachstanu (ok. 55 rodzin)
udział mieszkańców Wizny w walkach o niepodległość Polski na frontach światowych, w tym w szczególności w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie (ok. 40 żołnierzy).
działalność żołnierzy Armii Krajowej w rejonie Wizny ("Placówka Wizna")
inne mniej znane, ale równie ważne epizody i wydarzenia z okresu II wojny światowej jakie miały miejsce na ziemi wiskiej.

Na zdjęciu: Przyszła siedziba Muzeum.

Zobacz zdjęcia:

Pierwsze pamiątki i eksponaty

Miło nam jest poinformować, że do Stowarzyszenia napłynęły już pierwsze pamiątki i eksponaty, z przeznaczeniem do przyszłego Muzeum. Pierwszymi ofiarodawcami są Ana Maria i Osvaldo Mielnicki z Argentyny, dzieci Konstantego Mielnickiego, który wywieziony do Kazachstanu w 1941r. nigdy nie powrócił do ojczyzny. Jako żołnierz gen. Andersa brał udział w Kampanii Włoskiej 1944r., w tym również w walkach o Monte Cassino. To właśnie pamiątki z tego okresu, w tym dokumenty wojskowe, zdjęcia i odznaczenia nasi ofiarodawcy przekazali do Muzeum Wizny. Jak zaznaczyli, jest to ich moralny obowiązek wobec ziemi i miejsca, gdzie są ich korzenie, to ich moralny obowiązek wobec przyszłych pokoleń, aby nigdy nie zapomniano o tragicznych losach mieszkańców Wizny, w tym również ich ojca Konstantego Mielnickiego. Za ofiarowane pamiątki bardzo dziękujemy, zachęcając innych do przekazywania kolejnych przedmiotów.

Na zdjęciu: Ana Maria i Osvaldo Mielnicki prezentują ofiarowane pamiątki po swoim ojcu.

Zobacz zdjęcia: