MURAL-POMNIK W WIŹNIE NA 75 ROCZNICĘ ŚMIERCI MAJORA WŁADYSŁAWA RAGINISA

[…]

W końcu z obywatelskiego obowiązku donoszę:    

Ś.p. Kapitan Wojsk Polskich Raginis poległ na polu chwały za świętą sprawę jako wielki Bohater, Żołnierz, Patrjota, Rycerz o wielce szlachetnym charakterze. Zamarło ciało Jego, ale Duch i Cień żyć będzie  w historii i u okolicznej ludności po wieczne czasy.

Strękowa Góra, 27.III.1942 r. , podpisał: technik drogowy Józef Wiśniowski

[...]

      Tymi słowami (zachowana oryginalna pisownia) miejscowy drogomistrz poinformował w 1942 r.  Marię Reginis o śmierci jej brata, Władysława Raginisa.

Słowa okazały się prorocze i ponadczasowe: kapitan (major) Raginis ma dziś swoje, należne, miejsce w historii Polski, żyje i żyć będzie po wieczne czasy w naszej pamięci.

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą śmierci majora Władysława Raginisa, dla upamiętnienia tego bohaterskiego dowódcy, Stowarzyszenie „Wizna 1939” zrealizowało w Wiźnie kolejny, czwarty już mural o tematyce historycznej. Tym razem jest to mural-pomnik poświęcony temu wielkiemu Bohaterowi, Żołnierzowi i Patriocie.

Obraz został namalowany na ścianie budynku w Wiźnie, obok sklepu "Siemowit", przy drodze krajowej nr 64 biegnącej z Łomży do Białegostoku   i jest bardzo dobrze widoczny dla osób przejeżdżających tą trasą. 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem całego projektu jest Dariusz Szymanowski, we współpracy z Rafałem Roskowińskim.

Projekt muralu opracował Wojciech Woźniak, na podstawie zdjęcia Władysława Raginisa z 1938 r., a jego wykonawcami są Wojciech Woźniak     i Klaudia Szalecka, studenci ostatniego roku Akademii Sztuk Pięknych          w Gdańsku.

Fundatorem muralu jest Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa.

Organizatorzy składają podziękowanie Państwu Elżbiecie i Janowi Nadolnym, za gościnę i bardzo ciepłe przyjęcie artystów i organizatorów       w Gospodarstwie Agroturystycznym „Carski Trakt” w Wiźnie, a także innym osobom, które wsparły nas przy realizacji projektu.

Poniżej fotogaleria, jak powstawał mural.  

Autor zdjęć: Dariusz Szymanowski